Pla de xoc en relació a la problemàtica de les drogues al Raval

23/05/2018 - 09:36 h

Prevenció. Des de l’any 2017 és vigent un Pla de Xoc específic i integral que articula les actuacions relatives al tràfic i consum de drogues a Ciutat Vella i en particular al barri del Raval.

Des de l’any 2017 és vigent un Pla de Xoc específic i integral que articula les actuacions relatives al tràfic i consum de drogues a Ciutat Vella i en particular al barri del Raval.

La seva funció ha estat la de reforçar les accions en matèria de seguretat, de salut pública, de mobilització d’habitatges buits i de millora de la neteja i manteniment de l’espai públic per tal de contrarestar els efectes negatius d’aquest fenomen en la convivència veïnal i alhora millorar la proactivitat i eficàcia de la intervenció pública.

El Pla de xoc ha suposat fins ara la dedicació d’un volum ingent de recursos humans i materials per fer-lo possible. Es calcula que entre la primavera de 2017 i novembre de 2018 s’han destinat més de sis milions d’euros a fer front al problema de la venda de drogues al Raval i a la necessitat de millorar la convivència i prevenció al conjunt del districte de Ciutat Vella.

Les accions més destacades que incorpora el pla han estat:

 • Des de l’estiu del 2016 el Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) Baluard, encarregat d’atendre a les persones que pateixen drogodependència, va ampliar el seu horari d’atenció, passant a funcionar en aquell moment entre les 7.00 i les 22.00 hores. A partir de l’1 de juliol de 2018, i coincidint amb la campanya d’estiu, es va reforçar excepcionalment aquest horari ampliant el seu servei 24 hores per oferir atenció nocturna a persones amb consum actiu de substàncies. En aquests moments i des del 10 de novembre l’espai de reducció de danys del CAS Baluard obre entre les 7.00 i les 00.00 hores, dues hores més que abans de l’estiu i quatre hores més que durant l’estiu del 2016.
 • L’increment en el nombre d’educadors/es de carrer de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, així com els seus horaris, passant de tenir 10 educadors/es abans de l’estiu de 2016 a 23 en l’actualitat. Amb l’ampliació es cobreixen torns durant el matí, la tarda i la nit, inclosos els caps de setmana.
 • La col•laboració de la Guàrdia Urbana amb els Mossos d’Esquadra i la proactivitat en la relació amb els Jutjats han fet possible 161 intervencions conjuntes a domicilis i locals (112 d’elles al barri del Raval) i la detenció de 201 persones relacionades amb el narcotràfic durant el 2017 i els 10 primers mesos de 2018, entre les que destaca l’operatiu BACAR del 29 d’octubre en què es va entrar simultàniament a 40 entrades simultànies a domicilis i locals al Raval, Gòtic, i altres barris de Barcelona, Badalona i l’Hospitalet relacionats amb una xarxa criminal de distribució de drogues concreta. L’Ajuntament s’ha personat com a acusació popular en la causa que investiga aquest operatiu BACAR.
 • En aquest període s’ha millorat la capacitat per a tapiar i/o recuperar aquests habitatges i locals un cop s’ha produït la intervenció policial, aconseguint una major col•laboració de la propietat de les finques gràcies a la tasca de contacte i seguiment realitzada i la coordinació entre la Guàrdia Urbana i la brigada municipal. Així, s’ha passat d’un 54% d’habitatges/ locals recuperats durant el 2017 a un 70% durant el 2018. En 21 casos la pressió policial exercida per l’activitat de la Guàrdia Urbana ha evitat que es sostinguessin ocupacions d’aquest tipus i ha portat de manera immediata al tapiat o la recuperació d’aquests pisos per part de la propietat.
 • També s’han millorat i agilitzat els protocols de coordinació amb jutjats, altres administracions i propietaris de finques, s’han efectuat 344 decomisos de drogues entre els mesos de març i novembre de 2018, s’ha detingut a 126 persones per requeriments judicials. Així mateix s’han decomissat 32 armes blanques.
 • Des de la posada en marxa del pla de xoc fins finals de 2018 el reforç policial ha suposat 35.000 hores extra de servei de la Guàrdia Urbana. Addicionalment aquest estiu s’han incorporat 56 nous agents a la Guàrdia Urbana del Ciutat Vella amb l’objectiu de millorar les accions de prevenció i dissuasió als carrers. Actualment s’estan implementant operatius de reforç de la presència policial a Ciutat Vella amb un augment de la presència uniformada i de paisà tant dels Mossos d’Esquadra com de la Guàrdia Urbana
 • Fins al febrer de 2019 s’han realitzat 11 operatiu Ribot de seguretat ciutadana i 3 operatius específics al Front Marítim.
 • En el període 2017-2018 s’han fet 74 tancaments d’associacions cannàbiques, tancant o precintant 69 associacions, de les quals 5 eren associacions amb llicència però que no complien amb les condicions de la seva llicència.
 • El 2017 es va elaborar un cens de pisos buits al Raval que s’ha anat actualitzant gràcies als serveis municipals i a informacions veïnals. S’ha creat un equip de persones dedicat a fer seguiment dels habitatges buits identificats per tal de contactar proactivament amb els propietaris dels pisos i promoure activament la seva mobilització al mercat de lloguer.
 • A febrer de 2019 s’ha contactat amb els propietaris de 560 habitatges, en 418 s’ha pogut verificar que efectivament estaven buits, i en 271 d’aquest s’han incorporat mesures de seguretat. En 38 casos hi ha interès en cedir a la borsa d’habitatge assequible de l’Ajuntament i s’han tancat 14 cessions.
 • També ha continuat la interlocució institucional amb les entitats bancàries i societats propietàries de pisos buits i/o ocupats per tal de seguir mobilitzant aquests pisos. Fruits dels convenis de l’Ajuntament amb entitats bancàries s’ha aconseguit la cesssió de l’usdefruit de 3 habitages i en el marc del Conveni de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’han cedit 8 habitatges més.
 • Des de l’estiu de 2017 es van reforçar els serveis de neteja, incloent una especial atenció als espais més afectats per la problemàtica. A nivell de districte actualment es compta amb 38 equips d’escombrat entre torns de matí i de tarda, 11 equips per a repassar la neteja a pressió amb aigua dels focus de pudors i orins, i 11 de buidatge de papereres. Des del juliol de 2018 es compta amb 2 equips per reforçar les zones més afectades del Raval i s’ha afegit també un equip de retirada de mobles i trastos abandonats en aquest barri.
 • La retirada de la via pública de xeringues o altres residus sanitaris vinculats al consum de drogues és una prioritat per als serveis de neteja per a poder garantir la qualitat de l’espai públic i alhora monitoritzar l’evolució del consum. Per a poder-ho fer es compta amb recursos i formació especialitzada, que des de mitjans del mes de juliol inclou un equip de recollida específic exclusiu per al barri del Raval. Altres equips de manteniment ja han rebut la formació pertinent i se’ls han facilitat els estris per realitzar també la recollida quan sigui necessari; en aquests moments ja hi ha 3 professionals en el torn de matí i 3 professionals en el torn de tarda que han rebut la formació i poden realitzar aquesta tasca.
 • També s’han planificat des de 2017 202 petites actuacions de manteniment i millora de l’espai públic (paviment, arbrat i enllumenat entre d’altres) de les quals, a novembre de 2018, se n’han executat el 96,5%.