Pla de xoc en relació a la problemàtica de les drogues al Raval

23/05/2018 - 09:36 h

Prevenció. Des de 2017 es va elaborar el Pla de Xoc específic i integral que articula les actuacions relatives al tràfic i consum de drogues a Ciutat Vella i en particular al barri del Raval.

Des de l'any 2017 és vigent un Pla de Xoc específic i integral que articula les actuacions relatives al tràfic i consum de drogues a Ciutat Vella i en particular al barri del Raval. La seva funció és reforçar les accions en matèria de seguretat, de salut pública, de mobilització d’habitatges i de millora de la neteja i manteniment de l’espai públic.

Des de l’any 2017 és vigent un Pla de Xoc específic i integral que articula les actuacions relatives al tràfic i consum de drogues a Ciutat Vella i en particular al barri del Raval. La seva funció ha estat la de reforçar les accions en matèria de seguretat, de salut pública, de mobilització d’habitatges buits i de millora de la neteja i manteniment de l’espai públic per tal de contrarestar els efectes negatius d’aquest fenomen en la convivència veïnal i alhora millorar la proactivitat i eficàcia de la intervenció pública.

El Pla de xoc ha suposat fins ara la dedicació d’un volum ingent de recursos humans i materials per fer-lo possible i una inversió de 3.2 milions d’€ entre 2017 i 2018 per fer front a totes les necessitats.

Les accions més destacades que incorpora el pla han estat:

  • Des de l’estiu del 2016 el Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) Baluard, encarregat d’atendre a les persones que pateixen drogodependència, va ampliar el seu horari i ha estat funcionant entre les 7.00 i les 22.00 hores. A partir de l’1 de Juliol de 2018, i coincidint amb la campanya d’estiu, reforcem excepcionalment aquest horari ampliant el seu servei 24 hores per oferir atenció nocturna a persones amb consum actiu de substàncies.
  • L’increment en el nombre d’educadors/es de carrer de l’ASPB, així com els seus horaris, passant de tenir 10 educadors/es abans de l’estiu de 2016 a 23 en l’actualitat. Amb l’ampliació es cobreixen torns durant el matí, la tarda i la nit, inclosos els caps de setmana.
  • La col·laboració de la Guàrdia Urbana amb els Mossos d’Esquadra i la proactivitat en la relació amb els Jutjats han fet possible 89 intervencions conjuntes a domicilis i locals on es venen drogues i la detenció de 118 persones relacionades amb el narcotràfic durant el 2017 i els primers 6 mesos de 2018 (70 d’elles al barri del Raval). En aquest període s’han tapiat o recuperat 36 d’aquests llocs al Raval i s’han millorat i agilitzat els protocols de coordinació amb jutjats, altres administracions i propietaris de finques. També s’han efectuat 157 decomisos de drogues al segon trimestre de 2018 i s’han evitat 11 ocupacions delictives. Des de la posada en marxa del pla de xoc fins mitjans de 2018 el reforç policial ha suposat 15.000 hores de servei de la Guàrdia Urbana. A partir d’aquest estiu el cos de la Guàrdia Urbana del Districte es reforçarà amb al voltant de 60 nous agents per tal de millorar les accions de prevenció i dissuasió als carrers.
  • Augment en l’efectivitat de les intervencions policials a través d’un  protocol de coordinació entre la Guàrdia Urbana, serveis de neteja i brigada municipal per evitar noves ocupacions i tapiar ràpidament els habitatges intervinguts. Així, els primers 6 mesos de 2018 s’han tapiat/recuperat 24 dels 34 pisos en què s’ha entrant amb ordre judicial, el que suposa un 70% del total. El 2017 es va elaborar un cens de pisos buits al Raval que s’ha anat actualitzant gràcies als serveis municipals i a informacions veïnals, i que mostra que un 46% dels pisos pertanyen a entitats bancàries i fons d’inversió. Un equip de 5 persones al Districte es dedica exclusivament a contactar proactivament amb els propietaris dels pisos perquè els posin a lloguer, oferint els ajuts i garanties de la borsa de lloguer de l’Ajuntament. Fins a juny de 2018 s’ha aconseguit que en 35 pisos hi hagi la voluntat de cessió i que 177 es lloguin o estiguin en procés.
  • Des de l’estiu de 2017 hem reforçat i intensificat els equips de neteja per minorar la presència de xeringues al carrer amb un servei que passa d’un a dos cops al dia. També hem incrementat la neteja a pressió amb aigua dels focus de pudors i orins, la retirada de bosses i buidat de papereres i la retirada de mobles de matí i de tarda. Aquest reforç ha suposat un increment de plantilla de 4 persones més i de la freqüència sobre la qual els serveis de neteja, passant d’un mínim de 3 a 7 passades diàries a les zones més afectades. Quant a la recollida de mobles, bosses d’escombraries i voluminosos hem doblat al barri els recursos destinant 4 persones més a aquestes tasques. Així mateix s’han planificat 123 petites actuacions de manteniment i millora de l’espai públic (paviment, arbrat i enllumenat entre d’altres, a aquestes zones de les que a juny de 2018 ja n’estaven fetes el 88%.
  • La retirada de la via pública de xeringues o altres residus sanitaris vinculats al consum de drogues és una prioritat per als serveis de neteja per a poder garantir la qualitat de l’espai públic i alhora monitoritzar l’evolució del consum. Per a poder-ho fer es compta amb recursos i formació especialitzada, que des de mitjans del mes de juliol inclou un equip de recollida específic exclusiu per al barri del Raval.