Presentació de resultats del projecte Comerç Accessible Sense Barreres

13/02/2020 - 12:36 h

A Ciutat Vella shan analitzat recorreguts concrets dels barris del Raval, el Gòtic i el Casc Antic, valorant l’accessibilitat de la via pública i dels equipaments públics i privats, principalment els comerços.

El dimecres 5 de febrer es van presentar els resultats dels estudis realitzats en el marc del projecte ‘Comerç Accessible Sense Barreres’ (CASBA) al Districte de Ciutat Vella i de Sant Martí, a l’Ateneu del Clot.

Aquest curs escolar s’analitzen eixos comercials de 4 districtes: Ciutat Vella i Sant Martí, anàlisi realitzats per la UPC; Eixample, analitzat per la UIC; i Sarrià-Sant Gervasi analitzats per la Salle.

A Ciutat Vella s’han analitzat carrers de tres barris: c/ Hospital del barri del Raval, c/ dels Banys Vells als barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, i carrers del barri Gòtic (C/ Hospital, C/ d’Hèrcules, Plaça de Sant Just, C/ dels Lledó, Baixada de Viladecols, Plaça dels Traginers, C/ de l’Hostal d’en Sol i C/ de la Fusteria). S’han estudiat 43 comerços i un centre cívic municipal.

A Sant Martí s’ha analitzat l’eix comercial del carrer c/ Rogent, junts comerços de l’Eix comercial Clot, amb els carrers Rogent, Freser, de la Sèquia Comtal, Plaça de Font i Sagué, Plaça del Mercat i C/ del Cabanyal. S’han analitzat 20 comerços i un mercat.

S’ha comptat amb la col·laboració d’entitats de persones amb discapacitat, associacions de comerciants i diferents departaments municipals (dels districtes, de IMPD, Direcció de Comerç i IMPU).

El projecte CASBA té un impacte rellevant en tant que és una via per complementar la formació en accessibilitat dels estudiants d’arquitectura a partir de la metodologia de l’aprenentatge servei, també perquè és el resultat de la col·laboració i el treball en xarxa entre institucions (diferents departaments de l’administració municipal, col·legis professionals, Generalitat) i entitats de persones amb diversitat funcional i, per últim, perquè promou la sensibilització envers la discapacitat a tota la societat.