Ampliació del termini de sol·licitud de llicències per a parades de llibres per Sant Jordi a la Rambla

01/04/2022 - 14:00 h

S'amplia el termini fins al dimarts 5 d'abril, per a l’admissió de sol·licituds per instal·lar parades de llibres per a la Diada de Sant Jordi a la Rambla.

L’admissió de sol·licituds per instal·lar parades de llibres per a la Diada de Sant Jordi a la Rambla, s'ha ampliat fins al dimarts 5 d'abril, inclòs. Les sol·licituds i la documentació requerida s’han de presentar al registre de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Ciutat Vella o de qualsevol altre districte, demanant cita prèvia. Preferentment s'hauran de tramitar pel registre electrònic de l'Ajuntament de Barcelona.

les cites es podran concertar:

 • Entrant a barcelona.cat/cita
 • Trucant al 010 (931537010, per trucar des de fora de l’àrea metropolitana)

Així mateix, es podran presentar per mitjà de Registre electrònic de l’Ajuntament de Barcelona: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic

 1. PRODUCTES I ESPAIS AUTORITZATS
 • Només s’autoritza la venda de llibres
 • S’autoritzaran 77 parades de 4×2 m i 43 parades de 6×2 m.
 • Les parades s’agruparan i situaran segons tipologia:
  1. Professionals del llibre: llibreries, editorials, escriptors. Part alta de la Rambla.
  2. Entitats, fundacions, associacions, ONG’s, AFA’s. Part mitja de la Rambla.
 • Partits polítics i sindicats. Part baixa de la Rambla.
 1. PROCEDIMENT I CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES PARADES 
 • Les parades s’atorgaran seguint l’ordre d’entrada al registre i fins exhaurir els espais disponibles.
 • Es donarà però, prioritat a les peticions fetes per persones físiques o jurídiques arrelades al territori, es a dir, que tinguin el seu domicili fiscal/social, la seva seu o local al districte Ciutat Vella.
 • A la sol·licitud es podrà indicar el número aproximat de la Rambla on l’interessat voldria posar la seva parada, així com la mida (de 4×2 m o de 6×2 m) tot i què no es pot garantir que això sigui possible.
 • Les sol·licituds que no aportin la documentació correctament i/o que tinguin deute tributari local, seran automàticament descartades.
 1. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 • Instància degudament emplenada.
 • Fotocòpia del NIF i/o NIE.
 • Documentació acreditativa de l’arrelament amb el Districte de Ciutat Vella. (fotocòpia del NIF, contracte de lloguer, llicència activitat, etc.)
 1. ENTREGA DE LLICÈNCIES I DEL FALDÓ DE SANT JORDI 
 • Del 19 al 22 d’abril, de 10:00h a 13:30h a la seu del districte de Ciutat Vella. MOLT IMPORTANT, posar un correu electrònic (email) vàlid per poder realitzar, si s’escau, la notificació de la llicència per aquest mitjà. Així mateix, posar un telèfon de contacte amb que us puguem localitzar amb certesa.

NOTES IMPORTANTS
S’amplia el termini fins al dimarts 5 d’abril, per a l’admissió de sol·licituds per instal·lar parades de llibres per a la Diada de Sant Jordi a la Rambla
.

*D’acord amb l’article 46.5b de l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de Barcelona, es recorda que, per poder tramitar i obtenir la llicència d’ocupació de la via pública, els titulars dels permisos sol·licitats no poden tenir deute tributari local. Podeu obtenir el vostre certificat negatiu de deute a:

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001444

*No es tramitarà cap llicència a nom de cap menor en edat escolar obligatòria.

Per a més informació, podeu trucar al telèfon 010.