Pla de desenvolupament econòmic de Ciutat Vella 2016-2021

El pla inclou un total de 57 accions que responen a 15 línies estratègiques.