Serveis mínims per la vaga de metro del 25 al 28 de febrer

24/02/2019 - 18:26 h

Mobilitat i transports. A les hores punta només circularà el 65% del servei habitual.

Des del dilluns, 25 de febrer, i fins dijous, 28 de febrer, el servei de metro es veurà afectat per la vaga parcial convocada pel comitè de vaga de TMB. Durant les hores punta (de 7.00 a 9.00 hores i de 16.00 a 18.00 hores), els serveis mínims estableixen la circulació del 65% dels trens, mentre que a la nit (de 22.50 hores i fins al final del servei) serà del 45%. La resta del dia el funcionament serà l’habitual.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha ampliat els serveis mínims decretats inicialment en relació amb les aturades de metro convocades per a aquesta setmana a causa de l’activació de l’avís preventiu d’episodi ambiental de contaminació per partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10). L’ampliació dels serveis mínims respon a la necessitat d’evitar que l’ús del metro sigui substituït per l’ús de transports de superfície, en especial el vehicle privat.

Es recomana buscar mitjans alternatius de desplaçament i, en la mesura del possible, evitar l’ús de vehicles contaminants, ja que la situació anticiclònica prevista per a la propera setmana fa possible la declaració d’episodi de contaminació.

Serveis mínims al metro durant la vaga parcial dels treballadors de TMB:

  • De 7.00 a 9.00 h i de 16.00 a 18.00 h, el 65% del servei habitual
  • De 22.50 h fins al final del servei, el 45%
  • Resta del dia, servei normal (amb possibles alteracions per la retirada i incorporació de trens)

Afectacions derivades de l’amiant

Un dels punts que negocien la direcció i el comitè d’empresa és l’afectació de la salut de les persones treballadores per l’amiant, material que es troba en algunes instal·lacions i combois del metro.

El pla de gestió de materials amb contingut d’amiant es desenvolupa d’acord amb el que preveu la llei, amb el màxim rigor i en diàleg permanent amb els afectats i la representació de la plantilla, seguint els protocols de salut laboral i en contacte amb l’Agència de Salut Pública.

TMB està destinant tots els recursos necessaris per identificar, confinar i retirar posteriorment els materials dels vehicles i les instal·lacions de la xarxa de metro que contenen amiant. A més, s’ha iniciat el procés de compra de 42 trens de 5 cotxes cadascun per substituir els trens més antics (de les sèries 3000 i 4000), que constitueixen la majoria del convois de les línies L1 i L3.

Un cop substituïts els trens més antics, en quatre anys el 95% de l’amiant inventariat haurà estat retirat o encapsulat.

Divendres es va aprovar al Plenari la creació d’una comissió interdisciplinària conjunta de totes les administracions i altres actors per identificar i retirar tots els elements de les instal·lacions del metro que contenen amiant, el qual pot afectar la salut de les persones treballadores.