Back to results

Fruits Secs. Espècies I Tés Morilla

Carrer la Rambla 91
08001 Barcelona Barcelona
Telèfon: 
Timetable: 

Open Tuesday to Saturday from 9:3h to 19:h.

Shop specialized in spices, saffron, tea and nuts. Boqueria market, stall 374.

Associated trade to:

  • Associació de Veïns i Comerciants de La Boqueria i adjacent