Us informem que per tasques de millora en les infraestructures tecnològiques de l'Ajuntament de Barcelona, aquest cap de setmana la Seu Electrònica, Guia BCN, l'Oficina Virtual de Tràmits, el Servei d'Atenció en Línia al Ciutadà i l'Agenda 500 estaran fora de servei. També es poden veure afectats altres serveis d'aquest web.

L'horari previst d'aquesta actuació és des de dissabte, a les 15.00 hores, fins dilluns, a les 00.00 hores.

Disculpeu les molèsties que us puguem ocasionar.

El Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella recull propostes del veïnat en clau socioeconòmica, així com del teixit comunitari, social i empresarial dels nostres barris, de la mateixa manera que beu de diagnòstics i experiències prèvies del territori (polítiques públiques i programes anteriors pels quals cal apostar, en determinades ocasions fent algun replantejament, actualització o impuls especial) i imagina noves solucions d’acord al programa del nou mandat de govern.

Les línies estratègiques i mesures que conté aquest pla són fruit de diversos documents i espais de deliberació:

Grup Impulsor del Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella

Per elaborar el Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella es va constituir un Grup Impulsor, integrat per personal tècnic de Districte i per l’equip de Barcelona Activa a Ciutat Vella, així com conselleres de Districte. Aquest grup s’ha anat reunint quinzenalment des d’inicis del mes d’abril del 2016.

Pla d’Actuació de Districte (PAD) i Pla d’Actuació Municipal (PAM)

El punt de partida de les línies i mesures van ser les propostes sorgides del procés participatiu del PAD/PAM, el document que marca les línies estratègiques de mandat municipal i de Districte. A Ciutat Vella es van celebrar 31 cites presencials dins aquest procés i hi van participar 1.200 persones. D’altra banda, 110 persones del Districte van realitzar aportacions via web. En el marc del procés participatiu, es van dur a terme cites específiques amb els actors comercials, o el sector turístic i el comunitari. Es van processar segons les aportacions de més consens a Ciutat Vella i es van revisar les actes de les sessions realitzades al Districte.

Estratègia de desenvolupament local de Barcelona Activa

Els continguts derivats del PAD/PAM es van creuar amb la nova estratègia de desenvolupament local de Barcelona Activa, així com amb l’expertesa dels 30 anys dissenyant i executant programes de foment de l’ocupació, l’emprenedoria, l’empresa i l’activitat econòmica en general, en clauciutat i també en clau de barris.

Resultant d’aquestes dues primeres fonts es va elaborar un primer esborrany de discussió.

Sessions de treball del Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella

Com a complement dels espais de debat del PAD/PAM, però ja en el marc de l’elaboració del Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella, es van celebrar sessions de treball amb diversos agents implicats en el desenvolupament local. En aquestes trobades, es partia de l’esborrany esmentat, el qual s’havia enviat prèviament a les persones assistents, i es comentaven les diferents línies i mesures.

En concret es van realitzar les següents sessions:

  • 1 taula de tècnics i tècniques municipals  de Districte: hi van participar els tècnics i tècniques de la Direcció de Serveis a les Persones i una representant de Foment de Ciutat, així com el director de Serveis Socials de Ciutat Vella i la directora de l’Oficina de Treball de la Generalitat de Gòtic, a més de l’equip de Barcelona Activa a Ciutat Vella.
  • 4 sessions a barris (una per a cada barri de Ciutat Vella: el Raval, el Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i la Barceloneta), amb agents socials relacionats amb el desenvolupament econòmic: associacions de comerciants, entitats de segon grau dedicades a la dinamització econòmica i comunitària i xarxes laborals, principalment.
  • 1 sessió sobre turisme i dinamització econòmica d’àmbit de Districte, on van ser convidats a participar tots els agents convocats a les sessions de barri més entitats del sector i representants dels operadors turístics i d’oci i restauració, com ara gremis.
  • 2 sessions amb directors, directores i tècnics i tècniques de les diferents àrees de treball de Barcelona Activa: Ocupació, Empresa, Emprenedoria, Turisme i Altres Economies. També vam comptar amb la presència de tècniques del Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària, així com de la Direcció General de Comerç.

A més d’aquests espais de participació, s’han realitzat 10 entrevistes puntuals amb persones de referència dins de Barcelona Activa, el Districte i la Direcció General de Comerç.

En total, al voltant de 85 persones han participat en aquests espais específics d’elaboració del Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella.

A cada sessió i entrevista, es van recollir aportacions i reflexions i es van valorar per ser introduïdes en el Pla. A l’hora de fixar resultats numèrics, es van tenir en compte els indicadors i resultats que utilitzen els programes de formació, ocupació i acompanyament a l’empresa i l’emprenedoria de Barcelona Activa, inferint dades en relació amb Ciutat Vella i contrastant amb els directors i directores dels diferents serveis i programes la viabilitat dels nous indicadors, d’acord als recursos que es preveuen per als propers cinc anys.