Diagnosi

El Districte de Ciutat Vella comprèn els barris del Raval, el Gòtic, la Barceloneta i de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. És el centre històric de la ciutat de Barcelona, territori en ebullició cultural i econòmica, i espai d’acollida de nou veïnat i de població visitant, i presenta les següents dades socioeconòmiques:

Taula amb els principals indicadors socioeconòmics de la població de Ciutat Vella al 2015.

Per consultar tots els indicadors demogràfics, del mercat de treball, de renda familiar, d'activitat econòmica, de turisme i hoteleria, d'economia social i solidària, descarrega la Diagnosi del Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 2016-2021 en format PDF.

Visió de futur

Aquest Pla projecta un visió de futur on el desenvolupament econòmic del Districte s’orienti cap a una nova forma d'entendre el desenvolupament local. En aquest camí, caldrà revertir certes dinàmiques negatives en el camp socioeconòmic, així com apostar per sectors d’activitat econòmica que facilitin el trànsit cap a un nou model productiu.

Dinàmiques que es volen revertir:

 • Monocultiu econòmic al voltant del turisme, la restauració i l’oci nocturn
 • Gentrificació
 • Precarització i vulneració de drets laborals
 • Índex d’atur, especialment juvenil i creixement de les desigualtats

Sectors o àmbits econòmics

La diversificació econòmica que es vol promoure ens porta a identificar una sèrie de sectors o àmbits econòmics que en el marc del Pla es defineixen com a prioritaris i, en conseqüència, rebran un especial suport, amb l’objectiu de que esdevinguin espais dinàmics i sòlids de provisió de béns i serveis tot generant ocupació de qualitat:

 • Treball de cures i serveis a les persones
 • Intervencions comunitàries
 • Comerç local de proximitat
 • Consum responsable
 • Projectes culturals
 • Petita producció urbana
 • Economia circular
 • Coneixement i innovació