Coneix les oportunitats que ofereix el Pla al teu Districte, els àmbits en els quals incideix, com s'està treballant i com pots implicar-t'hi.

Equip del Pla

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.