L’evolució de la situació en el període de treball d’aquestes línies estratègiques es  mesurarà amb indicadors d’entorn, unitats de mesura que faran possible aixecar la mirada per fer una valoració més àmplia, més enllà de la prevista en els indicadors associats a cada objectiu, per anar avaluant com evoluciona la situació socioeconòmica al Districte.

LE1. Reactivar l’economia des del territori

Indicadors d'entorn associats:

 1. Evolució de la renda tributària.
 2. Evolució de la privació material severa.

LE2. Reactivar i diversificar el teixit comercial

Indicadors d'entorn associats:

 1. Índex de recuperació comercial al districte, a partir de les dades de despesa amb targetes de crèdit.
 2. Evolució del tiquet de compra, a partir de les dades de despesa amb targetes de crèdit.

LE3. Finançar projectes socioeconòmics que dinamitzen l'economia

Indicadors d'entorn associats:

 1. Evolució dels projectes finançats mitjançant la convocatòria Impulsem el què Fas en contrast amb l’evolució de la resta de districtes.

LE4. Promoure l'ocupació de qualitat

Indicadors d'entorn associats:

 1. Evolució del nombre de veïns i veïnes en situació d’atur al districte.
 2. Evolució del pes de la població aturada sobre el total de població entre 16 i 64 anys al Districte.
 3. Evolució del pes de la població demandant d’ocupació no aturada sobre el total de població entre 16 i 64 anys al Districte.
 4. Evolució del salari mig al Districte.

LE5. Promoure les potencialitats dels barris per al desenvolupament

Indicadors d'entorn associats:

 1. Evolució del nombre de veïns i veïnes en situació d’atur en aquests barris.
 2. Evolució del pes de la població aturada sobre el total de població entre 16 i 64 anys en aquests barris.
 3. Evolució del pes de la població demandant d’ocupació no aturada sobre el total de població entre 16 i 64 anys en aquests barris

LE6. Optimitzar els recursos municipals de promoció econòmica

Indicadors d'entorn associats:

 1. Evolució de la Renda Tributària.