El Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella està impulsat per Districte de Ciutat Vella i Barcelona Activa i implica a àrees de l’Ajuntament de Barcelona dedicades a la promoció econòmica. Realitzem reunions quinzenals de coordinació de desplegament del pla i en el dia a dia, aquest és l’equip tècnic present al territori que desplega les accions del Pla, interlocuta amb entitats i agents del territori i facilita els espais de governança:

Gerard Teixidó (subs. Patrícia Polo)

Tècnic Coordinador de Ciutat Vella

Direcció Operativa de Desenvolupament de Proximitat de Barcelona Activa

Mariona Comas (subs. Marta Balagué)

Tècnica d'Accions de Raval Sud

Direcció Operativa de Desenvolupament de Proximitat de Barcelona Activa

Bárbara Guix

Responsable d'Accions al territori

Direcció Operativa de Desenvolupament de Proximitat de Barcelona Activa

Borja Morodo

Coordinador de Projectes Territorials

Districte de Ciutat Vella

Xavier Esteve

Tècnic de comerç

Districte de Ciutat Vella

Júlia Quintela

Directora Serveis a les Persones i Territori

Districte Ciutat Vella

Montse Redón

Cap de projecte del Pla de Barris Raval

Departament de Pla de Barris. Foment de Ciutat, S.A.

Contacteu amb nosaltres

Adreça

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori:

C/ de les Ramelleres 17 1er 08001 Barcelona