El Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella està impulsat per Districte de Ciutat Vella i Barcelona Activa i implica a àrees de l’Ajuntament de Barcelona dedicades a la promoció econòmica. Realitzem reunions quinzenals de coordinació de desplegament del pla i en el dia a dia, aquest és l’equip tècnic present al territori que desplega les accions del Pla, interlocuta amb entitats i agents del territori i facilita els espais de governança:

Contacteu amb nosaltres

Direcció

c/ Ramelleres 17 1r, 08001 Barcelona