El Pla de Desenvolupament Econòmic del Districte de Ciutat Vella s'articula en base a cinc àmbits d'actuació:

  • Desenvolupament i economia de proximitat
  • Nou lideratge públic
  • Ocupació de qualitat
  • Turisme sostenible
  • Economia cooperativa, social i solidària

Cada àmbit s'estructura en línies estratègiques, que alhora es concreten en un conjunt de mesures.

Equip del Pla

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.