Línia estratègica

01

Promoure la diversitat comercial i el comerç de proximitat

Donada la centralitat i la intensitat de visitants que rep Ciutat Vella, el comerç ha experimentat una especialització cap al públic turístic que ha portat a una pèrdua de diversitat de l’activitat comercial. El comerç al Districte ha de poder trobar un equilibri entre la demanda turística i les necessitats d’aquells i aquelles que hi viuen i treballen, així com donar resposta als barcelonins i barcelonines que encara mantenen el centre de la ciutat com un espai de compra referencial. Un desenvolupament comercial al servei de les persones és aquell que vetlla en la mesura del possible per una oferta comercial que respongui a aquestes necessitats.

En aquest sentit, el suport al comerç local i de proximitat esdevé fonamental. Aquest Pla entén el comerç de proximitat com aquell establiment particular (no cadenes ni franquícies) dedicat a atendre necessitats diverses de la població. Són les botigues de tota la vida, però també nous establiments d’emprenedors particulars o PIMEs que ofereixen béns i serveis necessaris per al veïnat i/o la resta de barcelonins i barcelonines. En un Districte amb tantes cadenes comercials i franquícies i tan adreçat a l’oferta de béns i serveis per al turisme, promoure aquest tipus d’establiments ens ajuda a preservar el model comercial tradicional. Un model valuós perquè promou la particularitat per sobre de l’homogeneïtzació, el tracte personal sostingut, i perquè aporta un gran valor social contribuint a la vertebració i la cohesió social dels barris. Així, aquest Pla pretén també donar suport, preservar i promoure aquest tipus de comerç i posar en valor l’ofici de botiguer i botiguera.

Aquest Pla entén la promoció de l’oferta comercial diversificada i el suport al comerç de proximitat, doncs, no només com un eix principal del desenvolupament econòmic, sinó també com una estratègia clau que pot contribuir a frenar la marxa de veïns i veïnes de Ciutat Vella cap a altres zones de la ciutat.

Les accions que contempla aquest Pla per promoure el teixit comercial es desenvoluparan en coordinació amb la Direcció de Comerç i l’Institut Municipal de Mercats.

Realització d’un cens dels establiments comercials de cada barri, que s’actualitzarà biennalment

2018Mesura plurianual 2016, 2018, 2020

Realització d’un estudi d’oferta i demanda per identificar potencials mancances en l’oferta de productes necessaris per a una vida quotidiana sostenible

2018Mesura plurianual 2016, 2017

Visualització i difusió de tota l’oferta d’establiments comercials i altres proveïdors de béns i serveis, a través de l’actualització i millora del cercador web d’establiments comercials i proveïdors de Ciutat Vella, així com mitjançant d’altres materials

2018Mesura plurianual 2016-2021

Elaboració i divulgació d’una proposta de millora de la senyalística del comerç

2018Mesura anual 2017

Accions de promoció de l’estalvi de costos i la cooperació empresarial sobre 200 establiments

2018Mesura plurianual 2016 - 2018

Promoció del relleu i traspàs per a 80 comerços, especialment per als establiments històrics, singulars i de proximitat

2018Mesura plurianual 2017-2021

Suport a l’associacionisme comercial

2018Mesura plurianual 2016-2021

Millorar el coneixement sobre els comerços regentats per persones d’orígen estranger i promoure la seva implicació en la vida comunitària

2018Mesura anual 2017

Promoció de l’accessibilitat universal a 2.000 establiments

2018Mesura plurianual 2017-2021

Intervencions contra la publicitat sexista a l’espai públic de Ciutat Vella i als seus establiments comercials

2018Mesura plurianual 2017, 2018

Cens de fires regulars i impuls especial d’aquelles on estiguin implicats els agents del territori

2018Mesura plurianual 2017-2018

Equip del Pla

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.