Línia estratègica

02

Impulsar i promoure activitat econòmica sostenible i de qualitat

El comerç que pretenem impulsar amb les línies d’intervenció anteriors és un dels sectors de l’ecosistema econòmic plural que volem per als nostres barris. Serà necessari, però, acompanyar també altres activitats econòmiques més enllà del comerç, seguint la mateixa orientació cap a necessitats del veïnat i la ciutadania en general, amb formes i pràctiques  respectuoses amb l’entorn i els treballadors i les treballadores que les desenvolupen.

Es tracta, doncs, de promoure l’activitat econòmica de qualitat existent als nostres barris, així com d’impulsar-ne de nova que redundi en el benestar de la població i miri de revertir les dinàmiques de gentrificació i monocultiu econòmic.

Convocatòria de subvencions adreçada a finançar projectes d’emprenedoria individual i col·lectiva, empresa mercantil i cooperativa, economies comunitàries i innovació social i ocupació als territoris

2018Mesura anual 2017

Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica de Ciutat Vella (emprenedoria, empresa i iniciatives de l’economia social i solidària)

2018Mesura plurianual 2017-2021

Programa d’Aixecament de Persianes vinculat a les necessitats de béns i serveis detectades als barris

2018Mesura plurianual 2017-2021

Suport específic a projectes integrals i comunitaris sobre desenvolupament local de barris

2018Mesura plurianual 2016-2021

Acompanyament integral de cinc noves iniciatives econòmiques que sorgeixin de col•lectius en risc d’exclusió social

2018Mesura plurianual 2017-2021

Accions d’impuls de l’economia verda i circular

2018Mesura plurianual 2018-2021

Equip del Pla

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.