Línia estratègica

03

Millorar el coneixement específic de la realitat socioeconòmica de Ciutat Vella

L’Ajuntament ha de liderar l’elaboració d’una diagnosi completa de la realitat socioeconòmica de Ciutat Vella, que ens permeti conèixer la situació actual i determinar amb coneixement de causa intervencions adequades en matèria socioeconòmica. Aquesta diagnosi, un cop realitzada, es posarà a disposició de la ciutadania de manera oberta i facilitant el tractament de dades.

Elaboració d’un informe de diagnosi anual sobre la realitat socioeconòmica de Ciutat Vella

2018Mesura plurianual 2016, 2017, 2019, 2021

Elaboració d’estudis específics sobre determinades activitats o problemàtiques sobre les quals manca informació

2018Mesura plurianual 2016-2018

Equip del Pla

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.