Línia estratègica

04

Promoure i acompanyar l’activitat econòmica de sectors prioritaris per al desenvolupament econòmic sostenible del Districte

Es treballarà per la diversificació econòmica del Districte, per tal de fer créixer i consolidar sectors d’activitat econòmica als nostres barris que contribueixin a reduir el monocultiu turístic, generar un model d’economia plural i atendre a les necessitats del veïnat.

Es realitzarà especial èmfasi en les activitats prioritàries esmentades anteriorment en la presentació d’aquest Pla: treballs de cures i serveis a les persones, intervencions comunitàries, comerç local de proximitat, consum responsable, projectes culturals, petita producció urbana, economia circular i coneixement i innovació.

Acompanyament en la creació de 50 projectes d’emprenedoria relacionats amb els sectors econòmics prioritaris

2018Mesura plurianual 2017-2021

Equip del Pla

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.