Línia estratègica

05

Promoure que la compra pública del Districte inclogui clàusules socials i vetlli pel retorn social al territori

El Districte de Ciutat Vella ha de fomentar activament el retorn social en el territori de la seva despesa, de manera que en la seva contractació de béns, serveis i obres també es promogui un model socioeconòmic just social i ambientalment.

Elaboració d’un protocol de compra i contractació pública del Districte de Ciutat Vella

2018Mesura plurianual 2016-2017

Creació d’una comissió de treball específica sobre aquesta línia estratègica, integrada per personal tècnic del Districte de Ciutat Vella i Barcelona Activa, amb el suport de la Direcció de Contractació Administrativa de l’Ajuntament

2018Mesura anual 2017

Anàlisi de possibilitats de contractació de veïns i veïnes de Ciutat Vella en projectes d’obra pública

2018Mesura anual 2017

Equip del Pla

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.