Línia estratègica

06

Promoure la compra i contractació de béns i serveis de Ciutat Vella per part de les empreses, entitats i equipaments del territori

Ciutat Vella és un districte ric en empreses i entitats proveïdores de béns i serveis. Cal treballar en la difusió d’aquest teixit i en l’adequació d’aquesta oferta a la demanda del propi territori, sobretot pel que fa a la demanda dels grans equipaments que tenim al Districte (universitats, museus, etc.), pel major volum de compra i contractació que suposen.

En tant que Ciutat Vella és el centre turístic de la ciutat, cal acompanyar també a les promotores turístiques per tal de que la seva activitat reverteixi en el territori, així com impulsar conjuntament amb el sector, projectes comuns per tal que les accions relacionades amb la responsabilitat social corporativa tinguin un impacte positiu en el territori.

Atenció especial mereixerà l’oferta pròpia de les anomenades altres economies i la visió de contribuir a crear mercat social, en termes de l’economia solidària.

Estudi sobre com potenciar des del Districte la compra i contractació a empreses i entitats del territori

2018Mesura plurianual 2016-2017

Elaboració d’un catàleg de proveïdors de Ciutat Vella

2018Mesura anual 2017

Treballar per a la implementació d’un segell adreçat a empreses que apliquin clàusules socials

2018Mesura anual 2017

Equip del Pla

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.