Línia estratègica

07

Fomentar l'ocupació de les persones en situació d'atur

Les accions en aquest camp s’adreçaran al conjunt d’aturats i aturades del Districte i, de forma específica, als col·lectius que són especialment vulnerables. Ja sigui a través de projectes d’experienciació laborals (plans d’ocupació o similars), accions d’orientació i assessorament laboral, cursos de formació o accions de prospecció empresarial, l’objectiu serà incrementar les possibilitats dels veïns i veïnes de Ciutat Vella d’accedir a una feina estable i de qualitat.

Contractació de veïns i veïnes per mitjà de plans d'ocupació o d'altres mesures d'experienciació laboral, amb una visió global dels projectes a realitzar

2018Mesura plurianual 2017-2021

Orientació i assessorament individual en matèria d’ocupació

2018Mesura plurianual 2016-2021

Formació/capacitació de veïns i veïnes del Districte per incrementar les seves possibilitats d’inserció en el mercat de trebal

2018Mesura plurianual 2016-2021

Intervenció específica sobre col·lectius especialment vulnerables

2018Mesura plurianual 2017-2021

Realització d’accions coordinades de prospecció en empreses de Ciutat Vella

2018Mesura plurianual 2017-2021

Impuls de la conciliació familiar de persones que participen en projectes ocupacionals o formatius

2018Mesura plurianual 2017-2021

Accions per reduir l’abandonament precoç del sistema educatiu com a mesura d’increment de l’ocupabilitat

2018Mesura plurianual 2017-2021

Equip del Pla

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.