Línia estratègica

08

Promoure el treball digne

Les pràctiques de vulneració de drets laborals són una realitat que no es pot ignorar. Per aquest motiu es realitzaran al Districte un seguit d’accions destinades a promoure el treball en condicions dignes, en tres eixos diferents: l’anàlisi del grau de precarietat laboral de les persones que treballen al Districte, la informació i assessorament en drets laborals i la divulgació de bones pràctiques d’empreses radicades al Districte.

Aquestes accions, com ja s’ha mencionat, estan orientades a augmentar la qualitat de vida dels treballadors/es del Districte, així com a millorar també el servei que es presta, per tal de promoure el renom de les empreses que operen a la ciutat i avançar cap a un model econòmic més sòlid, resilient i socialment sostenible.

Diagnosi sobre el grau de precarietat laboral dels llocs de treball de Ciutat Vella

2018Mesura plurianual 2016-2017

Informació i assessorament personalitzat en drets laborals a treballadors/es dels sectors turístic, hostaleria i/o oci nocturn

2018Mesura plurianual 2017-2021

Detecció, posada en valor i divulgació d’empreses del sector turístic, l’hostaleria i/o l’oci nocturn que presentin bones pràctiques en condicions laborals

2018Mesura plurianual 2017-2021

Incorporació d’accions d’informació sobre drets laborals als projectes ocupacionals i formatius del Districte

2018Mesura plurianual 2017-2021

Elaboració d’una proposta de compromisos de responsabilitat social corporativa del sector hoteler, de restauració i oci en matèria de retorn social i creació d’ocupació de qualitat

2018Mesura plurianual 2017-2021

Equip del Pla

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.