Línia estratègica

09

Integrar les accions d’impuls de l’ocupació localitzades al Districte

La voluntat d’aquest Pla és alinear tots els recursos del territori cap a objectius comuns. Als nostres barris trobem programes de formació i capacitació, i de foment de l’ocupabilitat i de la contractació del veïnat, desenvolupats per diferents actors: entitats socials, xarxes de segon nivell i operadors públics.

Cal integrar recursos i fomentar el treball transversal i la cooperació per tal d’aconseguir millors resultats, així com activar un engranatge cohesionat de desenvolupament local que serveixi per altres actuacions.

Per mitjà del Pla es realitzaran tres tipus de mesures per impulsar aquesta transversalitat: un mapatge de recursos ocupacionals i formatius localitzats al Districte, el desplegament d’accions per cobrir necessitats o donar impuls a iniciatives existents, i la promoció de la coordinació del conjunt d’actors presents al territori, reforçant els espais de governança existents.

Identificació i mapatge del conjunt de recursos ocupacionals i formatius d’entitats i operadors públics al districte

2018Mesura plurianual 2016-2017

Desplegament i suport de projectes i iniciatives vinculades a la inserció laboral de persones en situació d’atur

2018Mesura plurianual 2017-2021

Coordinació dels recursos ocupacionals i formatius localitzats al districte per promoure l’accés al mercat de treball

2018Mesura plurianual 2016-2021

Equip del Pla

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.