Línia estratègica

10

Ordenar l’activitat econòmica i vetllar pel compliment de la legalitat dels operadors i establiments turístics

L’Ajuntament disposa d’eines normatives i sancionadores per a l’ordenació de l’activitat econòmica que cal fer complir per tots els agents econòmics. Cal donar a conèixer aquesta normativa, així com inspeccionar i sancionar d’acord amb la normativa vigent.

D’altra banda, cal també treballar en la via de la sensibilització dels operadors -turístics i d’altre tipus- sobre les necessitats quotidianes del veïnat, visibilitzant també aquells operadors que tenen bones pràctiques i respecte a la normativa, per tal d’extrapolar les seves accions a la resta d’operadors.

Accions d’informació, inspecció i/o sanció per garantir la normativa en relació amb les places hoteleres i d’habitatges d’ús turístic

2018Mesura plurianual 2016-2021

Equip del Pla

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.