Línia estratègica

11

Promoure el retorn social i territorial de l’activitat turística

Cal dissenyar accions que provoquin retorn social de l’activitat turística sobre el territori, és a dir, que busquin impactes positius que contrarestin les externalitats negatives que el turisme genera i, alhora, ofereixin noves oportunitats i estrenyin els vincles dels agents econòmics amb veïnat, entitats i serveis públics.

Aquestes accions han de ser dissenyades amb la visió de construir, des de la pràctica, un nou model d’activitat econòmica turística que sigui governat pel propi territori i que generi riquesa distribuïda, justa i sostenible.

Disseny i divulgació d’un procediment per sol•licitar projectes compensatoris a finançar amb taxa turística

2018Mesura plurianual 2017-2021

Acompanyament en la creació de cinc iniciatives econòmiques orientades a pal·liar, transformar o revertir els efectes de la saturació turística

2018Mesura plurianual 2017-2021

Impuls del comerç i serveis de proximitat com a proveïdors preferents dels hotels i operadors turístics

2018Mesura plurianual 2017-2021

Impuls de la contractació de persones del territori

2018Mesura plurianual 2017-2021

Corresponsabilització dels visitants per promoure el retorn social del turisme

2018Mesura plurianual 2017-2021

Equip del Pla

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.