Línia estratègica

12

Treballar per l’aplicació d’un segell de turisme sostenible al Districte

Per afavorir el trànsit cap a un nou model turístic, es treballarà per implementar un segell de turisme sostenible i per coordinar-lo amb altres iniciatives de visualització de bones pràctiques empresarials.

Implementació pilot dels paràmetres del segell Biosphere-Barcelona

2018Mesura plurianual 2017-2021

Coordinació del segell Biosphere-Barcelona amb d’altres iniciatives

2018Mesura plurianual 2017-2021

Equip del Pla

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.