Línia estratègica

13

Impulsar l’economia cooperativa, social i solidària existent a Ciutat Vella

Cal donar suport als projectes d’ECSS existents als barris de Ciutat Vella, molts dels quals es troben en fase emergent i necessiten un suport específic d’acord als ritmes de la perspectiva comunitària, en molts casos, així com solucions molt concretes d’assessorament i acompanyament en d’altres.

Visualització de les iniciatives d’economia cooperativa, social i solidària de Ciutat Vella

2018Mesura plurianual 2017-2021

Suport a la consolidació de 30 iniciatives socioempresarials d’ECSS viables i alineades amb l’interès públic

2018Mesura plurianual 2017-2021

Facilitació de sinergies entre projectes d’economia social i solidària

2018Mesura plurianual 2017-2021

Equip del Pla

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.