Línia estratègica

14

Promoure nova economia cooperativa, social i solidària

L’economia social i solidària ha de ser una via real i factible en la generació d’activitat econòmica al Districte. A més de donar suport a iniciatives existents, el principal repte és aixecar nous projectes que atenguin necessitats del territori i es vertebrin amb criteris de l’economia social i solidària.

En aquest sentit, a Ciutat Vella hi haurà un Punt d’Atenció Personalitzada per a l’Emprenedoria en ECSS, on s’acompanyaran i incubaran projectes i s’incorporarà l’ECSS com a opció d’inserció laboral en tots els serveis i recursos d’orientació laboral.

Acompanyament en la creació de deu empreses cooperatives liderades per veïns i veïnes del Districte i/o que abordin necessitats bàsiques no ateses al territori

2018Mesura plurianual 2017-2021

Assessorament presencial al Districte a 300 persones en temes d’economia social i solidària

2018Mesura plurianual 2017-2021

Incorporació de l’economia cooperativa, social i solidària com a opció d’inserció laboral en tots els serveis i recursos d’orientació laboral

2018Mesura plurianual 2017-2021

Accions formatives sobre economia social i solidària a les escoles i instituts de Ciutat Vella

2018Mesura plurianual 2018-2021

Equip del Pla

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.