El Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 2016-2021 incorpora un total de 57 mesures. En aquest apartat podràs consultar aquelles mesures que es troben actualment en marxa, així com el seu grau d'assoliment i notícies relacionades.

Consulta aquí l'Informe Anual de seguiment del Pla.

Desenvolupament i economia de proximitat

 • Mesura 01.1
  Realització d’un cens dels establiments comercials de cada barri, que s’actualitzarà biennalment
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2016, 2018, 2020

 • Mesura 01.2
  Realització d’un estudi d’oferta i demanda per identificar potencials mancances en l’oferta de productes necessaris per a una vida quotidiana sostenible
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2016, 2017

 • Mesura 01.3
  Visualització i difusió de tota l’oferta d’establiments comercials i altres proveïdors de béns i serveis, a través de l’actualització i millora del cercador web d’establiments comercials i proveïdors de Ciutat Vella, així com mitjançant d’altres materials
  Progrés 3

  2018Mesura plurianual 2016-2021

 • Mesura 01.5
  Accions de promoció de l’estalvi de costos i la cooperació empresarial sobre 200 establiments
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2016 - 2018

 • Mesura 01.6
  Promoció del relleu i traspàs per a 80 comerços, especialment per als establiments històrics, singulars i de proximitat
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 01.7
  Suport a l’associacionisme comercial
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2016-2021

 • Mesura 01.8
  Millorar el coneixement sobre els comerços regentats per persones d’orígen estranger i promoure la seva implicació en la vida comunitària
  Progrés 5

  2018Mesura anual 2017

 • Mesura 01.9
  Promoció de l’accessibilitat universal a 2.000 establiments
  Progrés 2

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 01.11
  Cens de fires regulars i impuls especial d’aquelles on estiguin implicats els agents del territori
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2018

 • Mesura 02.1
  Convocatòria de subvencions adreçada a finançar projectes d’emprenedoria individual i col·lectiva, empresa mercantil i cooperativa, economies comunitàries i innovació social i ocupació als territoris
  Progrés 5

  2018Mesura anual 2017

 • Mesura 02.2
  Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica de Ciutat Vella (emprenedoria, empresa i iniciatives de l’economia social i solidària)
  Progrés 2

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 02.3
  Programa d’Aixecament de Persianes vinculat a les necessitats de béns i serveis detectades als barris
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 02.4
  Suport específic a projectes integrals i comunitaris sobre desenvolupament local de barris
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2016-2021

Nou lideratge públic

 • Mesura 03.1
  Elaboració d’un informe de diagnosi anual sobre la realitat socioeconòmica de Ciutat Vella
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2016, 2017, 2019, 2021

 • Mesura 03.2
  Elaboració d’estudis específics sobre determinades activitats o problemàtiques sobre les quals manca informació
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2016-2018

 • Mesura 04.1
  Acompanyament en la creació de 50 projectes d’emprenedoria relacionats amb els sectors econòmics prioritaris
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 05.1
  Elaboració d’un protocol de compra i contractació pública del Districte de Ciutat Vella
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2016-2017

 • Mesura 05.2
  Creació d’una comissió de treball específica sobre aquesta línia estratègica, integrada per personal tècnic del Districte de Ciutat Vella i Barcelona Activa, amb el suport de la Direcció de Contractació Administrativa de l’Ajuntament
  Progrés 5

  2018Mesura anual 2017

 • Mesura 05.3
  Anàlisi de possibilitats de contractació de veïns i veïnes de Ciutat Vella en projectes d’obra pública
  Progrés 3

  2018Mesura anual 2017

 • Mesura 06.1
  Estudi sobre com potenciar des del Districte la compra i contractació a empreses i entitats del territori
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2016-2017

 • Mesura 06.2
  Elaboració d’un catàleg de proveïdors de Ciutat Vella
  Progrés 1

  2018Mesura anual 2017

 • Mesura 06.3
  Treballar per a la implementació d’un segell adreçat a empreses que apliquin clàusules socials
  Progrés 1

  2018Mesura anual 2017

Ocupació de qualitat

 • Mesura 07.1
  Contractació de veïns i veïnes per mitjà de plans d'ocupació o d'altres mesures d'experienciació laboral, amb una visió global dels projectes a realitzar
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 07.2
  Orientació i assessorament individual en matèria d’ocupació
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2016-2021

 • Mesura 07.3
  Formació/capacitació de veïns i veïnes del Districte per incrementar les seves possibilitats d’inserció en el mercat de trebal
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2016-2021

 • Mesura 07.4
  Intervenció específica sobre col·lectius especialment vulnerables
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 07.5
  Realització d’accions coordinades de prospecció en empreses de Ciutat Vella
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 07.6
  Impuls de la conciliació familiar de persones que participen en projectes ocupacionals o formatius
  Progrés 1

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 08.1
  Diagnosi sobre el grau de precarietat laboral dels llocs de treball de Ciutat Vella
  Progrés 3

  2018Mesura plurianual 2016-2017

 • Mesura 08.2
  Informació i assessorament personalitzat en drets laborals a treballadors/es dels sectors turístic, hostaleria i/o oci nocturn
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 08.4
  Incorporació d’accions d’informació sobre drets laborals als projectes ocupacionals i formatius del Districte
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 08.5
  Elaboració d’una proposta de compromisos de responsabilitat social corporativa del sector hoteler, de restauració i oci en matèria de retorn social i creació d’ocupació de qualitat
  Progrés 1

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 09.1
  Identificació i mapatge del conjunt de recursos ocupacionals i formatius d’entitats i operadors públics al districte
  Progrés 2

  2018Mesura plurianual 2016-2017

 • Mesura 09.2
  Desplegament i suport de projectes i iniciatives vinculades a la inserció laboral de persones en situació d’atur
  Progrés 3

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 09.3
  Coordinació dels recursos ocupacionals i formatius localitzats al districte per promoure l’accés al mercat de treball
  Progrés 3

  2018Mesura plurianual 2016-2021

Turisme sostenible

 • Mesura 10.1
  Accions d’informació, inspecció i/o sanció per garantir la normativa en relació amb les places hoteleres i d’habitatges d’ús turístic
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2016-2021

 • Mesura 12.1
  Implementació pilot dels paràmetres del segell Biosphere-Barcelona
  Progrés 3

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 12.2
  Coordinació del segell Biosphere-Barcelona amb d’altres iniciatives
  Progrés 3

  2018Mesura plurianual 2017-2021

Economia Cooperativa, Social i Solidària

 • Mesura 13.1
  Visualització de les iniciatives d’economia cooperativa, social i solidària de Ciutat Vella
  Progrés 1

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 13.2
  Suport a la consolidació de 30 iniciatives socioempresarials d’ECSS viables i alineades amb l’interès públic
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 13.3
  Facilitació de sinergies entre projectes d’economia social i solidària
  Progrés 3

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 14.1
  Acompanyament en la creació de deu empreses cooperatives liderades per veïns i veïnes del Districte i/o que abordin necessitats bàsiques no ateses al territori
  Progrés 1

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 14.2
  Assessorament presencial al Districte a 300 persones en temes d’economia social i solidària
  Progrés 2

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 14.3
  Incorporació de l’economia cooperativa, social i solidària com a opció d’inserció laboral en tots els serveis i recursos d’orientació laboral
  Progrés 2

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 15.1
  Constitució d’una comissió de seguiment específica sobre la transversalitat de l’ECSS a les accions de dinamització econòmica del territori
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2016-2021