Mesura

01.1

Realització d’un cens dels establiments comercials de cada barri, que s’actualitzarà biennalment

Progres 5

2018Mesura plurianual 2016, 2018, 2020

Ciutat Vella és un territori amb un gran nombre d’establiments comercials, ja siguin de venda de productes o serveis. Per realitzar polítiques de diversitat comercial es requereix d’una radiografia d’aquesta activitat: tenir dades quantitatives i qualitatives segmentades per barris. A la vegada, cal que aquest cens s’actualitzi biennalment i sigui obert i a l’abast de qualsevol persona que vulgui conèixer la realitat comercial de Ciutat Vella.

Calendari d'execució de la mesura

2016: 3T, 4T. 2018: 4T. 2020: 4T.

Equip del Pla

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.