Mesura

01.10

Intervencions contra la publicitat sexista a l’espai públic de Ciutat Vella i als seus establiments comercials

Progres 0

2018Mesura plurianual 2017, 2018

L’Ajuntament ha de vetllar per uns usos no sexistes de la publicitat a l’espai públic i als seus establiments, també en les seves estratègies de desenvolupament local, atès que els impactes de la publicitat són un resultat més de l’activitat econòmica.

En coordinació amb les àrees municipals implicades i les estratègies de ciutat, s’estudiarà quin radi d’intervenció i competències té l’Ajuntament sobre determinats suports publicitaris (transports, via pública, etc.) i s’impulsaran accions per evitar que difonguin publicitat sexista a Ciutat Vella, a més de mesures de sensibilització als establiments sobre aquest tipus de publicitat i els seus efectes.

Calendari d'execució de la mesura

2017: 3T, 4T. 2018: 1T, 2T.

Equip del Pla

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.