Mesura

01.11

Cens de fires regulars i impuls especial d’aquelles on estiguin implicats els agents del territori

Progres 5

2018Mesura plurianual 2017-2018

Actualment se celebren una cinquantena de fires a Ciutat Vella. En coordinació amb la Direcció de Comerç, es desenvoluparà un mapa global de quines fires, mostres o activitats al carrer relacionades amb l’exposició i venda s’estan duent a terme al Districte i quina presència hi tenen els agents socials del territori.

D’aquesta manera es podran detectar i treballar amb les pròpies fires les oportunitats per promoure la presència de comerciants o creadors/es del Districte i, alhora, es revisaran i unificaran els criteris d’assignació dels permisos de via pública per a que tinguin en compte aquesta fotografia general i per a que es reforcin els elements democràtics i la transparència.

Calendari d'execució de la mesura

2017: 4T. 2018: 1T.

Equip del Pla

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.