Mesura

01.2

Realització d’un estudi d’oferta i demanda per identificar potencials mancances en l’oferta de productes necessaris per a una vida quotidiana sostenible

Progres 5

2018Mesura plurianual 2016, 2017

Més enllà del cens d’establiments comercials, cal saber quina és l’oferta de béns i serveis necessaris per a la vida quotidiana als nostres barris. Es realitzarà un estudi per determinar com de lluny o de prop tenen els veïns i veïnes una zona béns i serveis relatius a l’alimentació fresca, equipament personal i de la llar, salut i higiene i béns culturals, i de quines característiques és aquesta oferta.

Calendari d'execució de la mesura

2016: 4T. 2017: 1T, 2T, 3T.

 

Estudis vinculats

- Resum executiu de l'Estudi de l'oferta i demanda per identificar potencials mancances en l’oferta de productes necessaris per a una vida quotidiana sostenible

- Estudi de l'oferta i demanda per identificar potencials mancances en l'oferta de productes necessaris per a una vida quotidiana sostenible

Què estem fent

01/02/2018 - 11:34

Anàlisi de l’oferta de béns i serveis per a la vida quotidiana a Ciutat Vella

Amb l’objectiu de comptar amb eines d’anàlisi que permetin actuacions de promoció econòmica més efectives, des del Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 2016-2021 s’ha realitzat l’estudi “Oferta i demanda per identificar potencials mancances en l’oferta de productes necessaris per a una vida quotidiana sostenible”. Podeu consultar el resum executiu de l’estudi, que dóna resposta a la mesura 1.2. del propi Pla.

Si bé a Ciutat Vella hi ha més establiments que a la mitjana de Barcelona dedicats a béns i serveis per a la vida quotidiana, alguns barris i microbarris del Districte presenten importants mançanes. És el cas de Barceloneta Est, la Ribera i Raval Sud. En relació amb els preus, un litre de llet resulta un 15% més car a Ciutat Vella que a Camp de l’Arpa i el pa resulta un 13% més car. Són les dades amb què conclou l’estudi recentment finalitzat i que comprèn dos tipus d’anàlisi: per una banda s’ha efectuat una anàlisi de mancances en l’oferta de béns i serveis (a partir de les dades de l’inventari d’activitats comercials 2017 de la Direcció de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona) i s’ha elaborat una ràtio d’Activitat Quotidiana per 10.000 habitants per a 16 activitats diferents. Per altra banda, s’ha dut a terme una comparativa de preus de productes bàsics a Ciutat Vella, amb una mostra de 2.680 preus de 5 productes (-barra de pa, litre de llet, cafè amb llet, cervesa 33cl, 1 kg de pomes Golden) en venda tant al Districte de Ciutat Vella com als dos barris mirall que ens permeten fer una comparació ponderada de la carència de serveis a l’àrea d’estudi. Al resum executiu trobareu més detalls sobre la metodologia utilitzada.

 

Equip del Pla

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.