Mesura

01.3

Visualització i difusió de tota l’oferta d’establiments comercials i altres proveïdors de béns i serveis, a través de l’actualització i millora del cercador web d’establiments comercials i proveïdors de Ciutat Vella, així com mitjançant d’altres materials

Progres 3

2018Mesura plurianual 2016-2021

Cal donar a conèixer l’oferta d’establiments comercials i empreses proveïdores dels nostres barris, per tal que la gent que hi viu, hi treballa, hi passa o els visita, sàpiga tot el que hi pot comprar i contractar, en quins horaris i com contactar-hi. A més, cal donar visibilitat al valor afegit del comerç de proximitat: si es tracta d’establiments històrics i emblemàtics, si participen en la vida comunitària (pertinença a associacions de comerciants, participació a esdeveniments com la festa major o projectes socials, etc.), si són projectes d’economia social i solidària i si ofereixen béns i serveis relacionats amb consum responsable, temàtica que es treballarà en el marc del Pla d’Impuls del Consum Responsable de l’Ajuntament de Barcelona.

Calendari d'execució de la mesura

Es tracta d’una mesura en permanent execució al llarg del desenvolupament de tot el Pla.

2016: 3T, 4T. 2017: 1T, 2T, 3T, 4T. 2018: 1T, 2T, 3T, 4T. 2019: 1T, 2T, 3T, 4T. 2020: 1T, 2T, 3T, 4T. 2021: 1T, 2T.

 

Equip del Pla

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.