Mesura

01.5

Accions de promoció de l’estalvi de costos i la cooperació empresarial sobre 200 establiments

Progres 5

2018Mesura plurianual 2016 - 2018

La mancomunació de recursos i la cooperació empresarial són eines que poden contribuir a fer sostenible i viable un negoci o a incrementar-ne els beneficis. A més, es tracta de pràctiques;que cohesionen la societat, que optimitzen recursos i que redueixen la petjada ecològica derivada de consumir-los. S’emprendran accions en aquesta línia, impulsant tant centrals de compres de productes i/o serveis, com d’estalvi col·lectiu; de costos de subministres via, per exemple, auditories energètiques o gestors d’energia compartits.

Calendari d'execució de la mesura

2016: 3T, 4T. 2017: 1T, 2T, 3T, 4T. 2018: 1T, 2T.

 

Estudis vinculats

- Informe sobre la Intercooperació i compra mancomunada a Ciutat Vella.

Què estem fent

19/07/2017 - 13:51

Intercooperació al Raval

A partir d’un conjunt d’entrevistes a entitats, comerços i serveis de Ciutat Vella, amb l’objectiu de detectar les necessitats dels agents i valorar les possibles vies de treball conjunt a través de l’Intercooperació, s’ha elaborat l’Informe d’Intercooperació del districte, que consta d’una part teòrica, on s’analitzen els diferents models de desenvolupament econòmic dels darrers temps, així els nous moviments i fenòmens econòmics vinculats a la responsabilitat social i l’economia social i sostenible; i una altra part, on es valoren quins d’aquests models podrien encaixar més a Ciutat Vella i, concretament, al barri del Raval.

Equip del Pla

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.