Mesura

01.6

Promoció del relleu i traspàs per a 80 comerços, especialment per als establiments històrics, singulars i de proximitat

Progres 5

2018Mesura plurianual 2017-2021

Es treballarà per recollir i divulgar informació viva sobre quins establiments comercials del territori són a punt de tancar, per tal de facilitar el seu traspàs, oferint-lo com a opció d’emprenedoria per a les persones del territori en atur que puguin desenvolupar amb èxit aquesta feina, dins d’un projecte amb accions formatives i d’acompanyament específiques que, a més de capacitar els i les futures professionals, contribueixin a reforçar el valor de l’ofici de botiguer/a.

Calendari d'execució de la mesura

2017: 1T, 2T, 3T, 4T. 2018: 1T, 2T, 3T, 4T. 2019: 1T, 2T, 3T, 4T. 2020: 1T, 2T, 3T, 4T. 2021: 1T, 2T.

Equip del Pla

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.