Mesura

01.7

Suport a l’associacionisme comercial

Progres 5

2018Mesura plurianual 2016-2021

Per a un òptim desenvolupament local és desitjable comptar amb associacions de comerciants sòlides i potents; és a dir, que representin a una bona part del comerç del territori, tinguin les eines i la cartera de serveis que els permeti defensar i promoure els seus comerços associats i captar-ne  de nous, puguin dur a terme la seva tasca amb èxit i transparència, i alhora participin en la vida associativa i comunitària dels barris de forma inclusiva.

L’Ajuntament ha de donar suport a l’associacionisme comercial mitjançant el suport econòmic anual a partir de la Convocatòria general de Subvencions per aquells projectes d’interès a desenvolupar en el territori, així com a través de la identificació d’altres recursos i actuacions que poden ser d’utilitat –com ara la implantació de criteris d’ús de l’espai públic que promoguin l’associacionisme, el manteniment d’interlocucions clares i fluïdes amb l’Administració, la realització de formacions específiques (en gestió d’associacions o en altres serveis que es puguin incorporar de nou), el suport a la implantació d’incentius pràctics  a l’associacionisme (com per exemple l’assoliment de descomptes en serveis i tarifes per a comerços associats), la realització d’estudis sobre els motius pels quals els comerciants no s’associen o altres recursos públics que poden estar al servei d’interessos comuns.

Calendari d'execució de la mesura

Es tracta d’una mesura en permanent execució al llarg del desenvolupament de tot el Pla.

2016: 3T, 4T. 2017: 1T, 2T, 3T, 4T. 2018: 1T, 2T, 3T, 4T. 2019: 1T, 2T, 3T, 4T. 2020: 1T, 2T, 3T, 4T. 2021: 1T, 2T.

Equip del Pla

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.