Mesura

01.9

Promoció de l’accessibilitat universal a 2.000 establiments

Progres 2

2018Mesura plurianual 2017-2021

En coordinació amb les àrees implicades en aquesta qüestió, es promourà, mitjançant informació sobre ajuts i accions determinades, l’accessibilitat universal als establiments de Ciutat Vella, així com es destacarà de manera visible al web de comerços quins establiments són més accessibles per a persones amb mobilitat reduïda o amb altres discapacitats.

Calendari d'execució de la mesura

2017: 1T, 2T, 3T, 4T. 2018: 1T, 2T, 3T, 4T. 2019: 1T, 2T, 3T, 4T. 2020: 1T, 2T, 3T, 4T. 2021: 1T, 2T.

Equip del Pla

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.