Mesura

02.1

Convocatòria de subvencions adreçada a finançar projectes d’emprenedoria individual i col·lectiva, empresa mercantil i cooperativa, economies comunitàries i innovació social i ocupació als territoris

Progres 5

2018Mesura anual 2017

Aquesta convocatòria de subvencions, amb una dotació aproximada de dos milions d’euros per a projectes de tota la ciutat, serà una de les principals eines per generar nova activitat econòmica vinculada al desenvolupament local. S’hi podran presentar iniciatives que creïn activitat econòmica (ocupació) que reverteixi clarament en el desenvolupament local dels barris i que no generi lucre, és a dir, que els beneficis, en cas de produir-los, es reverteixin en l’activitat mateixa.

Entre els projectes presentats des de Ciutat Vella, mereixeran una atenció especial els relacionats amb els sectors econòmics prioritaris descrits en aquest pla: treballs de cures i serveis a les persones, intervencions comunitàries, comerç local de proximitat, consum responsable, projectes culturals, petita producció urbana, economia circular i coneixement i innovació.

Calendari d'execució de la mesura

2017: 2T, 3T.

Què estem fent

14/07/2017 - 10:52

Subvencions per a projectes d’impuls socioeconòmic del territori

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, llança una convocatòria de subvencions per donar suport a projectes de desenvolupament econòmic que reverteixin en el territori més immediat des de la promoció de l’ocupació, el foment de l’emprenedoria i l’empresa, les economies comunitàries o la innovació social i digital. És una de les mesures que recull el Pla de Desenvolupament de Ciutat Vella.