Mesura

02.3

Programa d’Aixecament de Persianes vinculat a les necessitats de béns i serveis detectades als barris

Progres 5

2018Mesura plurianual 2017-2021

Als barris de Ciutat Vella hi ha un gran nombre de locals amb la persiana baixada. Es realitzarà una diagnosi per determinar quants són i quines són les zones més afectades per aquest fet. El programa s’enfocarà a identificar propietaris/es disposats a oferir-los en lloguer, a un preu més baix que el preu de mercat, amb la mediació, incentius i garantia de l’Ajuntament. Els locals es destinarien a persones emprenedores que desenvolupin activitat econòmica necessària per al barri i vinculada als sectors prioritaris que aquest Pla promou.

D’altra banda, aquest Programa d’Aixecament de Persianes estudiarà la viabilitat de realitzar compra o lloguer de locals per part de l’Ajuntament. Donada la forta pressió immobiliària a la qual està sotmès el Districte, un cop realitzades les 15 primeres mediacions per part de l’Ajuntament, s’avaluarà si cal promoure canvis normatius en àmbits supramunicipals per garantir-ne la seva efectivitat.

Calendari d'execució de la mesura

2017: 3T, 4T. 2018: 1T, 2T, 3T, 4T. 2019: 1T, 2T, 3T, 4T. 2020: 1T, 2T, 3T, 4T. 2021: 1T, 2T.

Què estem fent

27/07/2017 - 12:02

Persianes amunt!

Catorze locals municipals que avui estan buits i en desús s'adjudicaran mitjançant un concurs públic perquè els ocupin nous comerços de proximitat a fi de reduir el monocultiu econòmic al voltant de l'oci i la restauració i combatre la gentrificació. Vuit d'aquests baixos de protecció oficial es dinamitzaran aquest mateix 2017 i en l'adjudicació prevaldrà el tipus d'activitat que s'hi vol desenvolupar.