Mesura

03.1

Elaboració d’un informe de diagnosi anual sobre la realitat socioeconòmica de Ciutat Vella

Progres 5

2018Mesura plurianual 2016, 2017, 2019, 2021

Aquest informe inclourà dades sobre activitat econòmica, desigualtats socials, atur i altres indicadors, incorporant la perspectiva de gènere i intercultural.

Calendari d'execució de la mesura

2016: 4T. 2017: 1T. 2019: 1T, 2T. 2021: 1T, 2T.

Estudi vinculat

- Perfil socioeconòmic de Ciutat Vella 2017

- Perfil socioeconòmic de Ciutat Vella 2018