Mesura

03.2

Elaboració d’estudis específics sobre determinades activitats o problemàtiques sobre les quals manca informació

Progres 5

2018Mesura plurianual 2016-2018

A més d’àrees d’estudi especificades en altres apartats d’aquest Pla, caldrà disposar de coneixement solvent sobre fluxos econòmics dins el territori, recorrent a l’anàlisi de Big Data i dels moviments en el mapa de la propietat immobiliària.

Calendari d'execució de la mesura

2016: 4T. 2017: 1T, 2T, 3T, 4T. 2018: 1T.

 

Estudis vinculats

- Exploració del sector tèxtil a Barcelona

- Exploració del sector tèxtil a Barcelona (Versió resumida)

- Estudi sector turístic a Barcelona