Mesura

04.1

Acompanyament en la creació de 50 projectes d’emprenedoria relacionats amb els sectors econòmics prioritaris

Progres 4

2018Mesura plurianual 2017-2021

Cal fer emergir noves propostes productives i de serveis per solucionar necessitats de la població i acompanyar-les en el seu camí cap a la viabilitat econòmica i la sostenibilitat. Per això, des de Barcelona Activa s’idearan, impulsaran i gestionaran diferents programes a mida adreçats a persones emprenedores per sectors d’activitat, que oferiran formació i assessorament (empresarial, competencial, jurídic i sociolaboral) de forma intensiva durant un determinat període de temps.

Calendari d'execució de la mesura

2017: 2T, 3T, 4T. 2018: 1T, 2T, 3T, 4T. 2019: 1T, 2T, 3T, 4T. 2020: 1T, 2T, 3T, 4T. 2021: 1T, 2T.