Mesura

05.1

Elaboració d’un protocol de compra i contractació pública del Districte de Ciutat Vella

Progres 5

2018Mesura plurianual 2016-2017

Es redactarà un protocol que ofereixi orientacions pràctiques per a les diferents partides de despesa del Districte i especialment en relació amb serveis d’organització d’esdeveniments, neteja (de via pública i d’equipaments) i comunicació (disseny, gestió, producció i distribució).

L’objectiu d’aquest protocol serà impulsar, en la mesura del possible, la compra de productes i la contractació de serveis a agents de proximitat i/o a actors de l’economia cooperativa, social i solidària.

Calendari d'execució de la mesura

2016: 4T. 2017: 1T, 2T, 3T.

Aquí pots consultar l'estudi de la promoció de la compra i contractació sostenible al districte de Ciutat Vella.