Mesura

05.2

Creació d’una comissió de treball específica sobre aquesta línia estratègica, integrada per personal tècnic del Districte de Ciutat Vella i Barcelona Activa, amb el suport de la Direcció de Contractació Administrativa de l’Ajuntament

Progres 5

2018Mesura anual 2017

Aquesta comissió treballarà conjuntament per generar el coneixement tècnic i les eines necessàries per l’assoliment d’aquesta línia estratègica, amb l’objectiu d’oferir solucions per a l’aplicació de la guia municipal de clàusules socials als contractes que realitzi el Districte.

Calendari d'execució de la mesura

2017: 3T.