Mesura

05.3

Anàlisi de possibilitats de contractació de veïns i veïnes de Ciutat Vella en projectes d’obra pública

Progres 3

2018Mesura anual 2017

D’acord amb el marc jurídic vigent, caldrà determinar les possibilitats i mecanismes dels que disposa el Districte per impulsar la contractació de persones del territori en obres de rehabilitació d’edificis i altres programes similars, i/o per vincular les obres previstes a projectes educatius o d’inserció sociolaboral.

Calendari d'execució de la mesura

2017: 1T, 2T, 3T, 4T.