Mesura

06.3

Treballar per a la implementació d’un segell adreçat a empreses que apliquin clàusules socials

Progrés 1

2018Mesura anual 2017

Es treballarà per aplicar al Districte de Ciutat Vella el segell que, en clau de ciutat, certificarà aquelles empreses que compleixin determinats criteris socials, laborals i ambientals.

Aquest segell, que actualment es troba en construcció, servirà per visualitzar bones pràctiques empresarials i podrà esdevenir un criteri de valoració en la contractació pública municipal.

Calendari d'execució de la mesura

2017: 2T, 3T, 4T.

Estudis relacionats

- Estudi d'indicadors d'impactes ambientals, socials i de governança