Mesura

07.1

Contractació de veïns i veïnes per mitjà de plans d'ocupació o d'altres mesures d'experienciació laboral, amb una visió global dels projectes a realitzar

Progres 5

2018Mesura plurianual 2017-2021

Des de l’Ajuntament s’oferirà una experiència laboral de com a mínim 6 mesos de durada a persones que es trobin en situació d’atur, per tal que desenvolupin projectes necessaris per a la comunitat i que representin nous jaciments d’ocupació de qualitat a qualsevol districte de Barcelona.

Des del Districte de Ciutat Vella es vetllarà especialment per realitzar una planificació i ordenació dels programes d’experienciació laboral que el Districte sol·liciti, amb una visió integral que atengui a la realitat i mancances del territori, així com a les possibles demandes del mercat laboral en relació a aquestes necessitats.

A la vegada, es treballarà per incrementar les vies de difusió de les convocatòries, per tal que els veïns i veïnes de Ciutat Vella, així com les entitats d’inserció laboral i el teixit associatiu, tinguin més informació de totes les característiques d’aquests programes.

Es treballarà perquè aquesta mesura beneficiï prop de 200 veïns i veïnes del Districte.

Calendari d'execució de la mesura

2017: 1T, 2T, 3T, 4T. 2018: 1T, 2T, 3T, 4T. 2019: 1T, 2T, 3T, 4T. 2020: 1T, 2T, 3T, 4T. 2021: 1T, 2T.