Mesura

07.2

Orientació i assessorament individual en matèria d’ocupació

Progres 5

2018Mesura plurianual 2016-2021

S’oferirà una atenció individual  a veïns i veïnes per orientar-les sobre com accedir al mercat laboral i romandre-hi amb mínimes condicions d’estabilitat, atenent al seu perfil professional i acadèmic, així com a la seva motivació i situació personal. Es partirà sempre de les potencialitats (i no de les mancances) de cada persona. L’estratègia d’orientació i assessorament als veïns i veïnes de Ciutat Vella es treballarà en clau de territori, així com les accions de formació i capacitació, en coordinació amb entitats dels barris.

Es treballarà perquè prop de 1.500 veïns i veïnes rebin aquesta orientació i assessorament.

Calendari d'execució de la mesura

Es tracta d’una mesura en permanent execució al llarg del desenvolupament de tot el Pla.

2016: 3T, 4T. 2017: 1T, 2T, 3T, 4T. 2018: 1T, 2T, 3T, 4T. 2019: 1T, 2T, 3T, 4T. 2020: 1T, 2T, 3T, 4T. 2021: 1T, 2T.