Mesura

07.4

Intervenció específica sobre col·lectius especialment vulnerables

Progres 5

2018Mesura plurianual 2017-2021

Es desplegaran accions per revertir la situació de segments de població del Districte que es troben especialment afectats per l’atur: joves, majors de 45 anys, dones i persones immigrades, entre d’altres. A més, s’actuarà per corregir la situació de col·lectius en situació de desavantatge, que pateixen estigmatització o discriminació i/o que es troben en risc d’exclusió social.

Les accions inclouran orientació i assessorament laboral, formació a mida i cerca específica de sortides professionals. Es promouran els vincles i treball conjunt amb els centres educatius del territori, en coordinació amb el Pla d’Educació de Ciutat Vella.

Calendari d'execució de la mesura

2017: 2T, 3T, 4T. 2018: 1T, 2T, 3T, 4T. 2019: 1T, 2T, 3T, 4T. 2020: 1T, 2T, 3T, 4T. 2021: 1T, 2T.