Mesura

07.5

Realització d’accions coordinades de prospecció en empreses de Ciutat Vella

Progres 5

2018Mesura plurianual 2017-2021

Es coordinaran les accions de prospecció sobre empreses que operen al territori desenvolupades per entitats de les xarxes laborals de cada barri i els serveis públics presents al Districte, per tal d’aconseguir una mirada global sobre l’oferta laboral existent i establir mecanismes àgils d’articulació en relació a les demandes de feina, així com per sumar esforços amb l’objectiu de dissenyar estratègies d’estímul a la contractació de veïns i veïnes per part de les empreses del territori.

Calendari d'execució de la mesura

2017: 3T, 4T. 2018: 1T, 2T, 3T, 4T. 2019: 1T, 2T, 3T, 4T. 2020: 1T, 2T, 3T, 4T. 2021: 1T, 2T.