Mesura

07.6

Impuls de la conciliació familiar de persones que participen en projectes ocupacionals o formatius

Progrés 1

2018Mesura plurianual 2017-2021

Són moltes les persones –en la seva immensa majoria dones- que no participen en accions formatives que millorarien la seva ocupabilitat perquè han de tenir cura dels seus fills i filles. Per atendre aquest problema, es dissenyaran accions que fomentin la conciliació en relació amb les cures d’infants, per garantir la igualtat d’accés a recursos per millorar l’ocupabilitat. Poden ser, per exemple, projectes de canguratge o ludoteques per als fills/es de les persones que assisteixin a formacions o que realitzin programes d’experienciació laboral.

Calendari d'execució de la mesura

2017: 1T, 2T, 3T, 4T. 2018: 1T, 2T, 3T, 4T. 2019: 1T, 2T, 3T, 4T. 2020: 1T, 2T, 3T, 4T. 2021: 1T, 2T.